Home SẢNH TÀI LỘC (AG) BACCARAT (AG) Wellbet Casino : Bảng Chỉ Đường Trong Bàn Chơi Baccarat ( Road...

Wellbet Casino : Bảng Chỉ Đường Trong Bàn Chơi Baccarat ( Road Map)

9266
0

Wellbet Casino – Wellbet hướng dẫn chi tiết Bảng Chỉ Đường Trong Bàn Chơi Baccarat ( Baccarat Road Map).

wellbet-roadmap

 1. Thống kê kết quả từng ván bài

Trong bảng kết quả Road Map [Bead Road] thì bi Đỏ là Banker, bi Xanh Dương là Player, bi Xanh Lá là Hoà, còn dấu chấm Đỏ trên góc trái của Banker  là Banker Đôi và dấu chấm xanh dưới góc phải của Player là Player Đôi.

 1. Big Road

Bi Đỏ là Banker, bi Xanh Dương là Player, Banker và Player mỗi màu bi là 1 cột riêng biệt, nếu kết quả là Hoà thì sẽ có 1 đường gạch chéo màu xanh lá, nếu kết quả Hoà nhiều ván liên tục thì sẽ hiển thị SỐ màu xanh lá ở trong Bi đó thay vì là gạch chéo.

 

 1. Big Eye Road

Sự xuất hiện của Big Eye Road là dựa trên kết quả của Big Road, bắt đầu tính từ Cột thứ 2 và hàng thứ 2 của Big Road, nếu vị trí đó ko có kết quả (ko có bi nào) thì có thể tính từ Cột thứ 3 hàng thứ 1 của Big Road.

wellbet-roadmap-1

Như hình trên Point 1 (Cột thứ 2 và hàng thứ 2 ), nếu  Point 1 ko có bi nào thì mới bắt đầu áp dụng Point 2 (Cột thứ 3 hàng thứ 1).

Lưu ý :

Point 1 :  Tính từ trên xuống

Point 2 : Đổi Cột

 

 • Quy tắc cho Big Eye Road màu Xanh Dương :

 

 1. Tính từ trên xuống

Dựa trên kết quả của Big Road, Cột hiện tại(cột thứ 2) sẽ so sánh với Cột thứ 1 theo chiều ngang, nếu Cột 1 ít hơn Cột 2 một bi thì kết quả sẽ là Big Eye Road màu xanh dương

wellbet-roadmap-2

 1. Đổi Cột

Dựa trên kết quả của Big Road, nếu kết quả 2 cột trước (cột thứ 2 và cột thứ 1) ko đều nhau thì kết quả sẽ là Big Eye Road màu xanh dương

 • Quy tắc cho Big Eye Road màu Đỏ :
 1. Tính từ trên xuống (a)

Dựa trên kết quả của Big Road, Cột hiện tại(cột thứ 2) sẽ so sánh với Cột thứ 1 theo chiều ngang, bất kể Cột 1 bi đó là Banker hay Player chỉ cần có Bi thì kết quả sẽ là Big Eye Road màu Đỏ

wellbet-roadmap-3

 1. Tính từ trên xuống (b)

Dựa trên kết quả của Big Road, Cột hiện tại(cột thứ 2) sẽ so sánh với Cột thứ 1 theo chiều ngang, Nếu Cột 1 ít hơn Cột 2 hai bi hoặc nhiều hơn thì kết quả sẽ là Big Eye Road màu Đỏ

wellbet-roadmap-4

 1. Đổi Cột

Dựa trên kết quả của Big Road, nếu kết quả 2 cột trước (cột thứ 2 và cột thứ 1)  đều nhau thì kết quả sẽ là Big Eye Road màu Đỏ

wellbet-roadmap-5

 1. Small Road

Sự xuất hiện của Small Road là dựa trên kết quả của Big Road, bắt đầu tính từ Cột thứ 3 và hàng thứ 2 của Big Road, nếu vị trí đó ko có kết quả (ko có bi nào) thì có thể tính từ Cột thứ 4 hàng thứ 1 của Big Road.

wellbet-roadmap-6

Như hình trên Point 1 (Cột thứ 3 và hàng thứ 2 ), nếu  Point 1 ko có bi nào thì mới bắt đầu áp dụng Point 2 (Cột thứ 4 hàng thứ 1).

Lưu ý :

Point 1 :  Tính từ trên xuống

Point 2 : Đổi Cột

 • Quy tắc cho Small Road màu Xanh Dương :
 1. Tính từ trên xuống :

Dựa trên kết quả của Big Road, Cột hiện tại(cột thứ 3) sẽ so sánh với Cột thứ 1 theo chiều ngang, nếu Cột 1 ít hơn Cột 3 một bi thì kết quả sẽ là Small Road màu xanh dương

wellbet-roadmap-7

 1. Đổi Cột:

Dựa trên kết quả của Big Road, nếu kết quả cột thứ 3cột thứ 1 ko đều nhau thì kết quả sẽ là Small Road màu xanh dương.

wellbet-roadmap-13

 • Quy tắc cho Small Road màu Đỏ:
 1. Tính từ trên xuống (a)

Dựa trên kết quả của Big Road, Cột hiện tại(cột thứ 4) sẽ so sánh với Cột thứ 2 theo chiều ngang, bất kể Cột 2 bi đó là Banker hay Player chỉ cần có Bi thì kết quả sẽ là Small Road màu Đỏ.

wellbet-roadmap-9

 1. Tính từ trên  xuống (b)

Dựa trên kết quả của Big Road, Cột hiện tại(cột thứ 4) sẽ so sánh với Cột thứ 2 theo chiều ngang, Nếu Cột 2 ít hơn Cột 4 hai bi hoặc nhiều hơn thì kết quả sẽ là Small Road màu Đỏ

 1. Đổi Cột :

Dựa trên kết quả của Big Road, nếu kết quả cột thứ 4 và cột thứ 2 đều nhau thì kết quả sẽ là Small Road màu Đỏ

wellbet-roadmap-10

 1. Cockroach Road

Sự xuất hiện của Cockroach Road là dựa trên kết quả của Big Road, bắt đầu tính từ Cột thứ 4 và hàng thứ 2 của Big Road, nếu vị trí đó ko có kết quả (ko có bi nào) thì có thể tính từ Cột thứ 5 hàng thứ 1 của Big Road.

wellbet-roadmap-11

Như hình trên Point 1 (Cột thứ 4 và hàng thứ 2 ), nếu  Point 1 ko có bi nào thì mới bắt đầu áp dụng Point 2 (Cột thứ 5 hàng thứ 1).

Lưu ý :

Point 1 :  Tính từ trên xuống

Point 2 : Đổi Cột

 • Quy tắc cho Cockroach Road màu Xanh Dương :
 1. Tính từ trên xuống

Dựa trên kết quả của Big Road, Cột hiện tại(cột thứ 4) sẽ so sánh với (Cột thứ 1 ) theo chiều ngang, nếu Cột 1 ít hơn Cột 4 một bi thì kết quả sẽ là Cockroach Road màu xanh dương

wellbet-roadmap-12

 1. Đổi Cột

Dựa trên kết quả của Big Road, nếu kết quả cột thứ 4cột thứ 1 ko đều nhau thì kết quả sẽ là Cockroach Road màu xanh dương

wellbet-roadmap-13

 • Quy tắc cho Cockroach Road màu Đỏ :
 1. Tính từ trên xuống (a)

Dựa trên kết quả của Big Road, Cột hiện tại(cột thứ 4) sẽ so sánh với Cột thứ 1 theo chiều ngang, bất kể Cột 1 bi đó Banker hay Player chỉ cần có Bi thì kết quả sẽ là Cockroach Road màu Đỏ

wellbet-roadmap-14

 1. Tính từ trên xuống (b)

Dựa trên kết quả của Big Road, Cột hiện tại(cột thứ 4) sẽ so sánh với Cột thứ 1 theo chiều ngang, Nếu Cột 1 ít hơn Cột 4 hai bi hoặc nhiều hơn thì kết quả sẽ là Cockroach Road màu Đỏ

wellbet-roadmap-15

 1. Đổi Cột

Dựa trên kết quả của Big Road, nếu kết quả cột thứ 4 và cột thứ 1 đều nhau thì kết quả sẽ là Cockroach Road màu Đỏ

wellbet-roadmap-16

 1. Player hỏi đường, Banker hỏi đường :

Chức năng này để dự đoán ván sau sẽ ra kết quả là Banker hoặc Player, Big Road, Big Eye Road, Small Road, và  Cockroach Road. Giúp người chơi dễ dàng dự đoán ván sau hơn ra gì hơn.

 wellbet-roadmap-17

Tóm lược :

 1. Quy tắc xem cột

* Big Eye Road sẽ so sánh cột hiện tại với trước 1 cột.

* Small Road sẽ so sánh cột hiện tại với trước 2 cột (có nghĩa là cách 1 cột).

* Cockroach Road sẽ so sánh cột hiện tại với trước 3 cột ( có nghĩa là cách 2 cột).

 1. Quy tắc Xanh Đỏ :

* Tính từ trên tính xuống : “Cột hiện tại” so sánh đường ngang với cột trước nếu ít hơn  [1 bi]  >> màu xanh Ít hơn [2 bi] trở lên >> màu đỏ

* Tính từ trên tính xuống : “Cột hiện tại” so sánh đường ngang với cột trước [chỉ cần cột trước có số BI bằng hoặc nhiều hơn cột hiện tại, bất kể kết quả cột trước là Bi Xanh hay Bi Đỏ] >> màu đỏ

* Đổi cột : “BỎ Cột hiện tại” lấy cột trước nó so sánh đường ngang với cột trước nếu [KHÔNG bằng nhau] >> màu xanh ; nếu  [bằng nhau] >> màu đỏ

LINK ĐĂNG KÝ THAM GIA WELLBET : LINK 1 LINK 2

#Wellbet #Casino #Baccarat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here